پنجشنبه , 28/فروردين/1393
کد نمایندگی شهرستان نام و نام خانوادگی فروش و خدمات فروش تلفن نمابر کد شهر آدرس
1411 اصفهان حسنعنبرزاده * 4417447 4410823 0311 اصفهان، خيابان كاوه  ،جابر انصاري اول ،نبش آذر ، نمايندگی گروه بهمن
1412 اصفهان اصغر جاويدفر * 5230093 5230093 0311 اصفهان،خ جي،بعدازترمينال جنب دانشگاه علوم بهزيستي،نمايندگی گروه بهمن
1414 شهرضا مسيح اله كوپائي * 2244300 2244303 0321 شهرضا، خ 45 متري ، روبروي بانك سپه ، نمايندگی گروه بهمن
1415 زرين شهر احمدرضا سليميان * 2231725 2231578 0334 زرين شهر، بلوارسعدي، نمايندگی گروه بهمن
1419 مباركه عليرضا شفيعي سرارودي * 5251219 5252416 0335 مبارکه ،خيابان نيكبخت، نمايندگی گروه بهمن
1421 اصفهان برادران قاسمی * 3247764 3247766 0311 اصفهان - خيابان امام خميني - بعد از شهرک قدس - روبروي مخابرات سيار - نمايندگي گروه بهمن
1422

نجف آباد

مهرداد شفیعی * 2456070 2456100 331 بلوار امام غربی، میدان گلها، روبروی مخابرات
1423

کاشان

امیرحسین احمدی * 4270295 4270295 361 کاشان، دارالاسلام، نبش میدان امام علی
3415 اصفهان شرکت سرمایه گذاری اعتمادجم * 6291626 6249572 0311

اصفهان - خیابان نظر غربی - جنب بیمه آتیه سازان حافظ - ساختمان 344- طبقه اول - نمایندگی گروه بهمن

3412 بادرود نطنز علی شهدوست * 4348500 4348990 0362 یادرود - بلوار مطهری - نرسیده به راه آهن - نمایندگی فروش گروه بهمن (تعمیرگاه شهدوست)
5411 اصفهان مرتضي رضائي * 3379378 3366688 0311 اصفهان، ابتدای خيابان امام خميني، جنب مسجد شفيعي ، نمايندگی گروه بهمن
 
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable