دوشنبه , 01/ارديبهشت/1393
کد نمایندگی شهرستان نام و نام خانوادگی فروش و خدمات فروش تلفن نمابر کد شهر آدرس
1171 آمل وحيد كچبي * 2243939 2243045 0121 آمل،خیابان امام خمینی، نبش آفتاب 58، نمايندگی گروه بهمن
1172 آمل حسين كچبي * 3254343-4 3252527 0121 آمل، کیلومتر 1 جاده بابل، نمايندگی کروه بهمن
1173 بابل رجبعلي مهديزاده * 2255244 2250922 0111 بابل، كيلومتر 4 جاده قائمشهر روبروي شركت مازن ، نمايندگی گروه بهمن
1175 چالوس ولي جوادي فر * 2222233 2222171 0191 چالوس، خ شهيد مطهري روبروي ايران پيما  ميدان بار، نمايندگی گروه بهمن
1177 قائمشهر سيد حسن موسوي چاشمي * 2270014 2270017 0123 قائمشهر، خيابان تهران،انتهاي بلوار،ولي آباد، نمايندگی گروه بهمن
1178 ساري صمد صادقی کيادهی * 2262026 2282259 0151 ساری ، کمربندی غربی ، جنب ايران خودرو ، نمايندگی گروه بهمن
1179 ساري محمدرضا قاسمي * 3289621 3289622 0151 ساری، ابتداي جاده نكاء ، مقابل شركت نفت، نمايندگي گروه بهمن
1181 نکاء سيد رسول رخش بهار * 5645045 5642864 0152 نکاء ، خ انقلاب، روبروی تعاونی حمل و نقل، نمايندگی گروه بهمن
3171 بهشهر حسين حسين زاده * 5362282 5362282 0152 بهشهر -  رستم كلا ، اتوبان امام رضا، نمايندگی مزدا
1176 تنکابن

عليرضا فلاحتكار

*

4274226

4271230

0192

تنکابن -خ جمهوری - ساحل طلایی - نمایندگی گروه بهمن

1182 ساری

محمد علی اجارستاقی

*

2285895

2285885

0151

ساری - بلوار کشاورز - نمایندگی گروه بهمن

1174 محمود آباد

بهرام فاضلي

*

7744032

7749345

0122

محمودآباد، بلوار امام خميني، نمايندگي گروه بهمن

5171 بابل یارعلی مهدیزاده * 3271302 3279602 0111 بابل، کمربندی شرقی، روبروی نمایندگی ایران خودرو خورشیدی
 
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable