دوشنبه , 04/بهمن/1395
ارزیابی و مانیتورینگ كيفي
  • در شرايط امروزي

براي اينكه يك سازمان بتواند بشكل پايدار براي سهامداران و كليه ذي‌نفعان خود ارزش افزوده ايجاد نمايد. بايستي در كنار اهميت‌بخشي توامان به خرد كيفيت و خرد مالي از يك نظام پويا و كارآمد مديريت(خرد) استراتژيك بهره‌مند باشد .

جهت داشتن نظام كارآمد مديريت استراتژيك

Picture1

در يك هلدينگ كه شامل مجموعه‌اي از شركت‌ها و مراكز تابعه مي‌باشد. ارزيابي ، اندازه‌گيري و مانيتورينگ عملكردها و عارضه‌يابي بايستي دردو سطح زيربه طور توامان و هماهنگ انجام گردد:

سطح اول: اندازه‌گيري وتحليل نتايج عملكردهاي كلان بر اساس شاخص‌هاي كليدي عملكرد‌هاي شركت‌هاي تابعه (KPI)وعارضه‌يابي

سطح دوم : اندازه‌گيري وتحليل نتايج عملكرد فرايند‌هاي اصلي بر اساس شاخص‌هاي عملكرد فرايند‌ها (KPI) هم‌راستا با نتايج كلان عملكرد شركت‌ها و عارضه‌يابي

 

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 11 تیر 1391 ، 09:00