شنبه , 02/بهمن/1395
مزدا 3 جدید بر قله کیفیت نشست
سه شنبه ، 28 دی 1389 ، 11:09

در تازه ترین رده بندی کیفی خودروهای سواری تولید داخل:

مزدا 3 جدید بر قله کیفیت نشست

در تازه ترین رده بندی سطح کیفی خودروهای سواری تولید داخل، مزدا 3 جدید گروه بهمن با کسب نمره منفی 15 و سطح کیفی خیلی خوب در صدر جدول قرار گرفت.

بعد از مزدا 3 جدید، نیسان ماکسیما نیز توانست با کسب نمره منفی 5/17و سطح کیفی خیلی خوب در جایگاه دوم این جدول جای گیرد .

در این گزارش رده بندی که توسط سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شده و به هفته سوم آبان ماه سال جاری مربوط است، 22 خودرو تحت ارزیابی کیفی قرار گرفته و بر حسب میزان نمرات منفی رتبه بندی شدند.

گفتنی است این خودروی پرطرفدار گروه بهمن که به تازگی به مجموعه ارزشیابی کیفی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ملحق شده توانسته با صدر نشینی در این جدول ارزیابی ، کسب رتبه اول خود را به رخ رقیبان بکشد.

طبق معمول رده بندی های قبلی، این دوره نیز سطح کیفی خودروهای تولیدی در 9 معیار سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه،صداهای غیر عادی، نفوذ آب و رنگ مورد ارزیابی قرار گرفته و 22 خودروی مورد نظر، براساس مجموعه نمرات منفی به دست آمده رتبه بندی شده اند.